Зробити стартовою   Додати в обране  Стрічка новин в форматі RSS

Навігація
   » Головна
   » Новини
   » Пошук
   » Користувачі
   » Гостьова книга
   » Козак-Інформ
   » СторінкиНС

Приймаються благодійні внески

на розвиток і підтримку "Нової Січі",

журналу "Музеї України".

Експедиції в зону АТО,

Музей плакату для прифронтової зони...

Гривні по Україні: картка Приватбанку

5168755514296934
Герої козацького руху

С.В.Цапенко -

Герой козацького руху

Отаман Американських козаків, генерал-лейтенант козацтва Сергій Володимирович Цапенко удостоєний найвищої нагороди Всеукраїнської акції "Лідер народної довіри" - звання "ГЕРОЙ КОЗАЦЬКОГО РУХУ"!


Підписана стаття є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться.

Точка зору редакції може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.

 
ПошукДрузі і музеї

Універсальна газета

CanadaUA-news

http://nato-uainform.do.am/

Журнал "Музеї України"

Лідер народної довіри

Стародубська республіка 

http://heute.do.am/  

Музей В.Тригуба

Секунда - газета

http://mazepa.do.am/ 

http://lyman.do.am/index/0-1

Музей К.Стеценка

Музей Садиба Попова

Село Осикове

Ігровий журнал

Музей І.Козловського 

Канівський музей

Музей Г.Кочура

Музеї Переяслава

Музей Г.Сєдова

Музей І.Труша

Березова Рудка

http://ivanchenko.do.am/

Антикварна біржа

http://frk.do.am/ 

http://mpssng.do.am/

http://isv.at.ua/

http://pravda-sng.moy.su/

http://donechyna.at.ua/

http://rukas.at.ua/

http://snayper.do.am/

http://lutckzam.do.am/

http://kazahd.do.am/

http://novpetr.do.am/

http://bulat-museum.do.am/

http://kurilex.at.ua/

http://getmanps.at.ua/

http://nasamomdele.do.am/

http://sledopit.do.am/   

http://novpetr.do.am/
ЄУ
Locations of visitors to this page

https://surmasite.wordpress.com/
https://musplakat.wordpress.com/

CanadaUA-news

https://ukr.media/

Музей В.Тригуба

іПроект новітньої Конституції держави Україна.

Проект новітньої Конституції держави Україна.

 

Сучасна науково – обґрунтована світоглядно – ідеологічна концепція розвитку України.

 

Проект новітньої Конституції держави Україна.

 

Про автора та від нього.

 

 Автор даної роботи, Остапович Володимир Володимирович.

 На підставі аналізу життєвого досвіду, автор абсолютно переконливо утвердився в тому, що життя людини не є якимось стихійним та безвідповідальним вирієм подій, складових його суті. Кожне життя людини є не чимось іншим, як виконанням нею персональної відповідної програми дій, "свого роду" прописаної їй ззовні. У житті людини не може бути нічого випадкового. Навпаки, усе що трапляється у її житті, є обумовленою програмною закономірністю з тим чи іншим її вираженням в існуючій реальності.

 З дитинство автору досить часто приходило багато думок про булатну сталь.

 У результаті, йому в подальшому прийшлося займатися цією темою на професійній основі. Так колектив, у якому працює автор даної роботи, реалізував у т.ч. і мрію автора про булат.

 Постійне прагнення автора до пошуку як новизни у чомусь, так і нового загалом, орієнтувало трудовий колектив у першу чергу до науково – творчої роботи.

  Торкаючись булату, то він для автора у свій час також був легендарним, загадково непізнаним і містичним як це є і понині для багатьох людей, що проявляють до нього підвищений інтерес. Але, працюючи над розкриттям його тайни, усе виявилося значно простіше.  І змістовна суть цього "простіше" полягає у самій звичайній простоті, пов'язаній з деяким іншим, відмінним від нинішніх уявлень сучасної науки підходів стосовно теорії металознавства та процесів металургії.

 Завдячуючи булатній тематиці, її авторам прийшлося зіштовхнутися з уже існуючою у наукових колах теорією фрактальності. Тому автори відродженої технології виробництва булату обгрунтовано назвали структуру булатної сталі природним рукотворним фракталом.

 Такий зв'язок виявився небезпідставним та підштовхнув авторів булату до пошуку розширеного розуміння суті фрактальної теорії. Робота у цьому напрямку принесла неочікувані результати. Фактично, від простого словникового визначення терміну фрактал, що узагальнено означає дрібний, зігнутий, ломаний, чим подібне його пояснення нічого не визначає, авторам далося  можливим з позиції математики підійти до тлумачення цього терміну як системи у цілому. Виходячи з цього, автори роботи дали на їх погляд більш аргументоване тлумачення суті цього терміну. Згідно йому, під фракталом у першу чергу необхідно розуміти певну цілісну систему, складові структурні підсистеми якої у певному сенсі подібні системі цілісній.

 І мабуть тут самим визначним стало те, що автори при цьому спромоглися завдяки математичному описанню визначити ще й так званий фрактальний принцип та його реальне відображення у житті людини.

 У свій час багато філософів та математиків світу стверджували, що саме математичною мовою Бог утвердив життя на Землі. І таке ствердження авторам далося досить широко обґрунтувати у його сучасному розумінні. Тут фактично мова йде про те, що завдяки математиці та сучасній обчислювальній техніці далося визначити змістовну суть такого алгоритму, який свого роду є будівничим структури як усієї Світобудови, так і кожної її підсистеми зокрема.  Тобто, під цим потрібно усвідомлювати роботу Вселенського Розуму, як цілісного Природного інтелекту загалом за певною програмою того, кого ще зазвичай називають Творцем.

 Це у свою чергу лягло у основу створення сучасного обгрунтованого загального уявлення про суть Бога – Творця, що до нинішнього часу базувалося на різноманітних абстрактних картинках про нього, створених свідомістю людини.

 Таким чином та на підставі цього було визначено фрактальний принцип як узагальнений спосіб реалізації Задуму Бога – Творця у розбудові ним самоподібних складових систем цілісної Світобудови, тобто його вотчини, а також похідні від нього інші принципи, що лежать у основі програмної керованості цією вотчиною.

 Отримання таких результатів створило передумови для визначення загальних закономірностей і відносно матричного поля буття людини.

 Звідси стало очевидним і те, що людство на протязі останніх віків, ніби сліпі кошенята, моделювало собі такі умови існування, за яких можливим було б задоволення лише різноманітних власних інстинктів.

 Але, виходячи із циклічного відображення реальності у структурі живої Природи, що також витікає із фрактального принципу, подібний курс розвитку людства потрібно вважати таким, який підходить до завершення часу свого існування.

 Саме тому зараз людство й зіштовхнулося з виникненням глобальної кризи, яку у першу чергу необхідно сприймати як загально – корегуючу об'єктивної реальності і діяльності людини зокрема. І тільки після цієї корекції воно зможе перейти у іншу циклічно відображену реальність.

 Тому у нинішній час, в межах дії принципу з самоорганізації Природних систем,  пошук шляхів для підтримання у світі існуючих умов буття людства, надбав пікової актуальності. Наша країна при цьому також не стала винятком, що нам зараз і приходиться спостерігати.

 У зв'язку з цим, автор даної роботи, опираючись на отримані знання, переконливо стверджує, що усілякі флуктуації у пошуку рецептів виходу із даної кризи не принесуть жодних успішних результатів, якщо вони не будуть базуватися на істинній оцінці подій та такому ж науковому підґрунті.

 Коли ми ще надалі і бажаємо подібних сліпих експериментів, то такі дії будуть черговим жертвоприношенням благами народу в угоду оточуючій людину реальності. Ось тільки права на це ми уже не маємо. Тому у країні зараз і розпочалися різноманітні реформаторські імпровізації з пошуку шляху виходу із патової ситуації.

 На глибоке переконання автора, намічені нинішньою владою реформаторські кроки ні до чого путнього країну і її народ не приведуть, оскільки вони базуються на існуючих світоглядно - ідеологічній та економічній платформі, змодельованих на основі тисячолітніх псевдо – ілюзорних уявлень людини. Тому такі кроки у цілому не можуть кардинально вплинути на процеси необхідного до вимог часу розвитку.

 Для того, щоб здійснювана нинішньою владою у країні система реформ не виявилася "працею мавпи", необхідно у першу чергу визначити їх новітні глобальні орієнтири, а також мету розвитку, які мають бути глибоко науково – обґрунтованими. І тільки потім, на підставі цього, здійснювати тактичні дії по реформуванню країни.

 Досягнутий у т.ч. і автором на підставі синтезу історично – релігійних і філософських теорій та відповідних досягнень сучасної науки  глибинний рівень пізнань, дозволив йому сформувати сучасну науково – обґрунтовану світоглядно – ідеологічну концепцію новітнього шляху розвитку нашої країни. Тому, на погляд автора, прийняття у країні нижче викладеної ідеологеми з її розвитку, дійсно створить такі базисні умови, на основі яких стане можливим консолідувати розпорошене суспільство у єдиний здоровий і гармонійний організм.

 Автор також вважає, що відображена у даній роботі нова ідеологема носить глобальний характер та має бути використана світовою спільнотою загалом.

 Базуючись на деякі її основні положення, у країні має бути розроблена і новітня науково – обґрунтована концепція економічного розвитку, яка також може стати базисною для економік країн світу.

 Стосовно самої роботи, то вона автором викладена з використанням сучасних наукових термінів і підходів. Звідси, її розуміння у певній частині може для багатьох читачів бути ускладненим. Виходячи з цього, матеріал у роботі автором, з метою її кращого усвідомлення, викладено з деяким відмінним, але повторенням. При цьому комбінації різних тематик порою спеціально викладені не послідовно, а переплітаються між собою таким чином, щоб читач у цьому зміг угледіти їх прямий взаємозв'язок як єдність усіх здійснюваних у життєдіяльності людини процесів.

 

Анотація щодо проекту майбутньої Конституції держави Україна.

 

Мета пропозиції  полягає в повній реалізації системи народної влади, у основу якої покладено верховенство владодавця, тобто народу. Саме такий принцип дозволить створити істинно замкнений (створений на основі наукових досліджень) та справедливий інформаційно – енергетичний комплекс країни за участю представників усього суспільства. Управління країною здійснюватиметься по повному колообігу за принципом так званого „демократичного централізму”,  а по суті - системи централізованого народовладдя, тобто  “знизу до верху, та - зверху до низу”.

Забезпечення реалізації нової структури системи влади країни Україна є абсолютною та виключною вимогою часу.

Саме зараз, як ніколи раніше, настає той час, коли кожній людині потрібно чітко уявити наступне. Нині існуюча модель системи влади у країні принципово збудована з єдиною метою, суть якої передбачає підтримання умов існування рабовласницької форми правління та переслідує ключову мету з розподілу та присвоєння суспільних благ на користь вузького клану її творців. Ця система влади з можливими інваріантами її інтерпретації є такою, яка збудована на псевдо замкненому, тобто такому, що базується лише на уявленнях її творців без будь якого наукового обґрунтування,  інформаційно – енергетичному контурі.

 Реалізація її та їй подібних систем управління, можлива тільки в періоди обмежень, накладених на свідомість людини зовнішніми Природними чинниками. Саме така та подібні їй існуючі світові моделі управління країнами по своїй суті свідомо узурпують у народів право на участь в процесах управління, використовуючи їх як енергетичне джерело для власних вузькокланових матеріальних накопичень.

Таке явище за своїм проявом є природним і лежить у площині певних діючих з зовні обмежень, накладених на свідомість людини щодо можливості сприйняття нею реалій оточуючого світу. Природа функціонування таких явищ носить циклічний характер. Відповідно до цього, під час того чи іншого циклу з його історично відомими у т.ч. проміжками часу, в рамках Природних принципів з самоорганізації, саморегулювання і розвитку як постійної та неперервної функції Природної еволюції, реалізуються умови суспільного співіснування людства у якості психотипу „раба” або, психотипу „Людини Розумної”.

Нинішній циклічний період співіснування людства якраз відноситься до Природно обмежених можливостей людини з притаманним їй психотипом „раба”, час якого підходить до свого природно визначеного завершення. І оскільки циклічний прояв носить неперервний та змінний характер, котрий витікає із спірального принципу розвитку усіх об'єктів Світобудови, то це означає що на зміну існуючому циклу прийдешнім настане цикл чергового історичного проміжку часу з уже Природно знятими такими обмеженнями стану свідомості усього планетарного людства.

За подібних умов на зміну психотипу людини „ вбивці - раба” прийде психотип нової якості людини – „Людини Розумної і Мудрої", усвідомлюючої свою істинну Божу приналежність з відповідним характером її поведінки і співіснування у сукупній спільноті планетного людства.  

І саме у такі перехідні періоди зміни циклів завжди настає криза колективної свідомості людства загалом, похідними проявами якої є ідеологемні, політичні та економічні підкризи.

 Одночасно, потрібно виходити і з того що планетарне людство необхідно розглядати як певну нелінійну динамічну систему з відповідним циклічним характером прояву його свідомості. Саме тому воно, як підсистема, у складі нелінійних динамічних систем більш високого порядку, у своєму розвитку неминуче є підпорядкованим прояву дії їх еволюційних програмних принципів.

 Отже, реалізація циклічної природи умов буття людства є закономірною і на рубежі зміни циклів завжди виникає криза його свідомості як неминучий Природний фактор.

Наслідком цих змін в не залежності від волі самого людства, стає руйнація усіх не відповідних новим прийдешнім  умовам буття як стану структури свідомості людства так і фізичних рамочних меж умов його реального нинішнього існування.

 І зараз, виходячи з цього, людство усе більше наближається до відчуття глухого кута на своєму шляху розвитку що постало у якості світової проблеми. Тому зміна умов існування в матричному полі буття людства та, відповідно, зміна форм систем влади є нагальним фактором, з яким воно зіткнулося. Усілякі пошуки шляхів виходу із існуючої ситуації будуть марними без усвідомлення причин вичерпності як існуючих світових систем моделей влади, так і порочності нинішнього світобачення самим людством.

Таким чином, саме новій людині, в рамках дії принципу з самоорг


Сторінку прочитано: 140 раз

Повернутися назад


Міжнародний козацький журнал

Міжнародний Козацький журнал "Нова Січ"

Редакція: Запоріжжя-Київ

Україна - це Європа!

 

 e-mail: novasich@ukr.net

Головний редактор - полковник козацтва

Віктор Тригуб

Шеф-редактор - Володимир Іванченко (Запоріжжя)

Біоенергетики - генерали козацтва Валерій Пильник, Юрій Курилех

Юридичний супровід - 

Іван Макар

Представник у США -  Американське козацтво

Представництва:

Кропивницький - Анатолій Авдєєв, Харків - Юрій Нерослік, Закарпаття - Вадим Логвінов

Голова Ради - Констянтин Стасюк 


Партнери: Музей плакату України, ГО "Гуманітарна ліга"

http://www.museum-ukraine.info/

  

Опитування
За кого голосувати?
За владу
За опозицію
Не піду
Маленька партія снайперівВсього голосів: 2992
Результати опитуванняЛічильники

На початок сторінки

Разробка сайту: Ростислав Саєнко, 2005 р., Система: SmallNuke ©
Генерація сторінки: 0.090 с. Всього 7 запитів до бази.

Админ.панель