Зробити стартовою   Додати в обране  Стрічка новин в форматі RSS

Навігація
   » Головна
   » Новини
   » Пошук
   » Користувачі
   » Гостьова книга
   » Козак-Інформ
   » СторінкиНС

Приймаються благодійні внески

на розвиток і підтримку "Нової Січі",

журналу "Музеї України".

Експедиції в зону АТО,

Музей плакату для прифронтової зони...

Гривні по Україні: картка Приватбанку

5168755514296934
Цікаві сайти

  


http://www.museum-ukraine.info/

*САЙТ КОЗАКІВ США*


http://nbnews.com.ua/

http://blog.i.ua/user/6451244/

http://www.ukr.net/

http://www.zarubezhom.com/

http://h.ua/

 

   

  ПошукЄУ
Locations of visitors to this page

https://surmasite.wordpress.com/
https://musplakat.wordpress.com/

CanadaUA-news

https://ukr.media/

Музей В.Тригуба

іНовини

НОВА ІЛЮСТРОВАНА ПУБЛІКАЦІЯ КІУСу ПРО КУЛЬТУРУ КОЗАЦЬКОЇ ЕЛІТИ МАЗЕПИНОГО ДВОРУ В БАТУРИНІ
Пятниця, 27 Червня 2014

Опубліковано в газеті «Гомін України», Торонто, Рік LXVI,24 (3548), за 17 червня 2014, с. 9.

 НОВА ІЛЮСТРОВАНА ПУБЛІКАЦІЯ КІУСу ПРО КУЛЬТУРУ

КОЗАЦЬКОЇ ЕЛІТИ МАЗЕПИНОГО ДВОРУ В БАТУРИНІ

 

Володимир Мезенцев

КІУС, Торонто

 

    З 2001 р. українські та канадські археологи й історики спільно вивчають старожитності Батурина. Розкопки цього міста Чернігівської области та публікацію їх результатів спонсорують Програма Дослідження Східньої України ім. Ковальських при Канадському Інституті Українських Студій (КІУС) Альбертського університету в Едмонтоні й Торонті, Наукове Товариство ім. Шевченка в Америці, Понтифікальний Інститут Середньовічних Студій Торонтського університету та Дослідний Інститут «Україніка» у Торонті в Канаді. Проєкт очолює видатний історик Гетьманату, попередній директор КІУСу та голова Програми ім. Ковальських, проф. Зенон Когут. Щедрими меценатами історико-археологічного вивчення Батурина є бл. п. поетеса Володимира Василишин та її чоловік, мистець Роман Василишин, з Філядельфії у США. Чернігівський національний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка став базою Батуринської українсько-канадської археологічної експедиції.

    Археологи встановили, що це поселення виникло наприкінці ХІ ст. як прикордонна фортеця чернігівського князівства. У 1669-1708 рр. Батурин був столицею козацької держави, де розміщувались резиденції гетьманів та їх збройні сили, садиби козацьких старшин (офіцерів) і державних службовців та урядові установи. Місто процвітало за славного гетьмана Івана Мазепи (1687-1709 рр.). 1708 р. батуряни підтримали виступ Мазепи за незалежність центральної України від Москви і мужньо обороняли твердиню від армії царя Петра І. З великими втратами російське військо захопило гетьманську столицю, пограбувало й спалило її до тла і задля покарання повсталих вигубило полонених козаків, урядників та усе цивільне населення, разом до 14,000 українців.

    Понаддесятилітні археологічні досліди у Батурині та здійснені на їх основі маштабні натурні реконструкції фортечної цитаделі, церков, військової скарбниці, судової палати і гетьманських палаців відтворили образ зруйнованої столиці козацької держави. Завдяки праці нашої експедиції, це місто є єдиним з кількох столиць Гетьманщини, де 13 років ведуться щолітні польові дослідження. Вони висвітлюють ще маловідомі культуру та побут козацької еліти.

     Новою публікацією з цієї теми є багатоілюстрований буклет Зенона Когута, Володимира Мезенцева, Юрія Ситого і Вячеслава Скорохода Розкопки у Батурині 2012 р. Культура козацької еліти Мазепиного двору (Торонто: Видавництво «Гомін України», 2013 р.), 24 стор. українською мовою, 56 кольорових ілюстрацій на глязурованому папері. Ця науково-популярна історико-археологічна праця видана коштом КІУСу та Дослідного інституту «Україніка».

    Вона ознайомить з українськими й канадськими дослідниками Батурина, спонсорами, меценатами і жертводавцями цього проєкту в Канаді та Сполучених Штатах. Коротко розповідає історію міста у князівський та козацький періоди, головне про золоту добу Мазепиного правління, розорення Батурина вщент царським військом у 1708 р., відбудову міста останнім гетьманом Лівобережної України Кирилом Розумовським (1750-64 рр.) і його занепад протягом ХІХ-ХХ ст. Руйнацію Мазепиної столиці, варварське поголовне винищення мешканців та їх масові жорстокі покарання описано за маловідомим літописом представника старшинської верхівки Якова Радкевича 1734 р., що опублікували у Києві 2012 р.

    Автори розглядають матеріяли розкопок залишків спаленого палацу, церкви й великої службової споруди садиби Мазепи на передмісті Батурина Гончарівці у 2012-13 рр. Дослідження решток цього палацу є важливим для вивчення місцевих та київських будівельно-орнаментальних прийомів і впливів Заходу на архітектуру й мистецтво українського барокко. Знайдені в ході розкопок службового приміщення численні та інформативні артефакти свідчать про розвинуте виробництво і декоративно-ужиткове мистецтво Батурина, про заможність, освіченість, інтелектуальні заняття й культурні інтереси козацьких старшин, ад’ютантів, покоєвих та писарів, які працювали у гетьманських покоях, генеральній військовій канцелярії, архіві чи бібліотеці при палаці. Аналізи знахідок показали, що ці мешканці службової будівлі грали у шахи та читали ілюстровані книги, позичені, мабуть, з добірної бібліотеки Мазепи. Археологічні досліди виявили проникнення до гетьманської столиці европейської літератури і творів мистецтва та її широкі торгівельні зв’язки з Заходом, Московією й Туреччиною. Історичні джерела також повідомляють про таємні дипломатичні відносини Мазепи з турецьким султаном та про присутність його портрету в залі гончарівського палацу.

    У буклеті розповідається про розкопки поховань загиблих від московської навали, що відкрили біля палацу Розумовського, та нові друковані й інтернетні статті археологів про погром Батурина та розкопки могил жертв різанини 1708 р. українською і англійською мовами. Підсумовуються останні висліди фізико-антропологічних аналізів останків батуринців XVII-XVIII ст., ексгумованих нашою експедицією.

     Видання ілюструють портрети, світлини археологічних знахідок і розкопаних решток споруд, екстер’єрів та інтер’єрів відбудованих гетьманських палаців, церков і цитаделі Батурина, його аерофото, комп’ютерні реконструкції архітектури й декору головної  резиденції Мазепи на Гончарівці та предметів старшинського обладунку, а також знімки із публічних заходів для відзначення роковин Батуринської трагедії у 2012-13 рр. Наприкінці брошури подано посилання на використані джерела і наукову літературу.

    Ця публікація розрахована на широке коло читачів та вчених. Буклет можна придбати за $8.95 у Видавництві КІУСу кредитною карткою через захищену електронну систему (http://www.ciuspress.com/catalogue/history/333/kul%27tura-kozats%27koyi-ieliti-maziepinogheo-devoru), e-поштою (cius@ualberta.ca), телефоном (780/492-2973), факсом (780/492-4967) або звичайною поштою: CIUS Press, 4-30 Pembina Hall, University of Alberta, Edmonton, AB, Canada T6G 2H8. Поза межами Канади ціни — у долярах США. Буклети цієї серії також продаються у канцелярії Крайової Управи Ліги Українців Канади в Торонті (тел.: (416) 516-8223, email: luc@lucorg.com).

    У серпні українсько-канадська експедиція продовжить розкопки залишків маєтку Мазепи та гетьманської фортеці й пошук нових археологічних свідчень про трагедію 1708 р. у Батурині. Теперішня криза в Україні не дозволяє державі надалі фінансувати наш науковий проєкт. Його продовження цього року цілковито залежить від підтримки спонсорів та жертводавців у Північній Америці.

    Добродіїв з Канади, які бажають допомогти історико-археологічним дослідженням Батурина та публікації їхніх результатів, ласкаво просимо надіслати чеки з пожертвами за адресою: Orest Steciw, M.A., President, Ucrainica Research Institute, 9 Plastics Ave., Toronto, ON, Canada M8Z 4B6. Чеки мають бути виписані на: Ucrainica Research Institute (memo: Baturyn Project). Цей інститут надішле канадським громадянам офіційні посвідки для сплачування податків.

    Доброчинцям з Сполучених Штатів радимо надіслати пожертви за адресою: Prof. Martin Dimnik, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 59 Queens Park Cr. E., Toronto, ON, Canada M5S 2C4. Просимо ласкаво виписати Ваші чеки на: Pontifical Institute of Mediaeval Studies (memo: Baturyn Project). Знаний канадський історик України-Руси проф. Мартін Дімнік є дослідником старого Батурина та фінансовим директором цього археологічного проєкту. Він надішле американським громадянам посвідки для звільнення внесків від оподаткування. Усім жертводавцям буде висловлено подяку в пов’язаних з проєктом публікаціях та публічних доповідях.

    Додаткову інформацію про Батуринський проєкт у Північній Америці можна отримати від його виконавчого директора д-р Володимира Мезенцева за телефоном (416) 766-1408 чи email: v.mezentsev@utoronto.ca. В Україні за довідками, будь ласка, зверніться до керівника Батуринської археологічної експедиції при Чернігівському університеті Юрія Ситого за телефоном (46-2) 774-296 чи email: yurisytyi@gmail.com.

 

    Канадський інститут українських студій (КІУС) — провідний осередок українознавчих студій поза межами України, покликаний розвивати і підтримувати науково-дослідну роботу з української та українсько-канадської тематики. Щоб отримати детальнішу інформацію, просимо відвідати наш веб-сайт www.cius.ca, фейсбук www.facebook.com/canadian.institute.of.ukrainian.studies?ref=hl або зв’язатися з д-р Богданом Клідом (780) 492-2972; cius@ualberta.ca.

 

 

ПІДПИСИ ДО ІЛЮСТРАЦІЙ (5)

 

Рис. 1. (sadybaMazepy.PDF) Обкладинка буклету.

 

Рис. 2. (3.jpg) Укріплення цитаделі Батурина XVII ст. Реконструкція на основі археологічних даних 2008 р. Фото Миколи Турчина. 

 

Рис. 3. (Bat 12 4 500) Кістяна шахова фігурка. Розкопки залишків службової споруди Мазепиної садиби на Гончарівці 2012 р. Фото археологічних знахідок Володимира Мезенцева.

 

Рис. 4. (poiasy) Реконструкція оздоблених шкіряних поясів козацької старшини за матеріялами розкопок службової будівлі Мазепиного маєтку 2012-13 рр. В. Мезенцева та Сергія Дмитрієнка. Комп’ютерний фотоколаж С. Дмитрієнка.

 

Рис. 5 (2012 Batur Honch 4 1581) Уламок бронзової оправи книги з вирізаною і гравірованою фігуркою чоловіка, що сурмить. Розкопки службового приміщення на захід від палацу Мазепи 2012 р.


Автор:
Прочитали: 50 раз

Надрукувати Надрукувати    Переслати Переслати    В закладки В закладки

Новини по темі:
 • КЕРАМІЧНІ РОЗЕТКИ З ДЕКОРУ ПАЛАЦУ І. МАЗЕПИ В БАТУРИНІ: КОМП’ЮТЕРНІ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА КИЇВСЬКІ АНАЛОГІЇ
 • Как появилась черная метка "Нахимова": новые подробности самой большой катастрофы мирного времени в Черном море
 • Вимога - негайна відставка чинуш!
 • Для «Садиби Попова” розроблено план організації території
 • Александр Шепелев: «Я лично выводил для Турчинова миллионы долларов в оффшоры»
 • відстоювати повернення Україні нелегально окупованого Криму
 • Міжнародний день орфанних хворих: ПРООН допомагає захистити конституційне право всіх пацієнтів на охорону здоров’я
 • ГОЛОВА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛВЦА ПАВЛО ЖЕБРІВСЬКИЙ про Донбас
 • Олег Ляшко вимагає переглянути акт Кабміну по Донбасу…
 • Шанс навчання в «Донбас Медіа Школі»
 • УНІАН -гласно допомагає людям у скруті!
 • Сумарна допомога Україні від країн НАТО в часи війни склала близько 1 млрд. доларів
 • Як елементарно засудити Путіна за Донбас
 • Аліна Певна: Відродження Донбасу триває!
 • Пока мы не вернем Крым и Донбасс, для всего российского искусства нужен барьер – продюсер Александр Ягольник
 • Донбас опинився серед найнебезпечніших місць для туризму в міжнародному рейтингу
 • Комбат Юрий Покиньборода против Хатии Деканоидзе
 • Хакерська атака на сайт "Нова Січ"
 • Перемога Трампа: чи залишаться США ключовим західним союзником?
 • Яремчук, Зінкевич та Мозговий - «жлобсько-нафталінова естрада»?!
 • Культура в Києві: нова влада, старі граблі
 • Досье: Попова Диана Олеговна
 • Історію українських прапорів - Донбасу!
 • Війну побачив на Покрову…
 • "Нова Січ": знову хакерська атака
 • Куточок екзотики для Донбасу: Прогулянка по парку птахів в Краматорську
 • Плакати Донбасу
 • Влада Литовченко – нова історія української Магдалини
 • Розведення сторін на Донбасі: Що за три зони безпеки створили в АТО
 • Стежками Євгена Коновальця

  Читайте також:
 • Книга Володимира Пилата «ЖОВТЯК – підручник для початкових груп”
 • Дружківський музей
 • Плакати Майдану в Донецькому художньому
 • В.Пилат: Бойове мистецтво українців — унікальне
 • Музей плакату презентує: Юрій Нерослік
 • Книга досягнень людини
 • Гривну продають в США. Мінкульт мовчить
 • REPORT ON THE ARCHAEOLOGICAL RESEARCH OF BATURYN IN 2017
 • Боси антикварної мафії США, Мінкульт, МЗС, СБУ…
 • Оголена Маланка і Трамп в образі лева?
  Повернутися назад

 • Міжнародний козацький журнал

  Міжнародний Козацький журнал "Нова Січ"

  Редакція: Запоріжжя-Київ

  Україна - це Європа!

   

   e-mail: novasich@ukr.net

  Головний редактор - полковник козацтва

  Віктор Тригуб

  Шеф-редактор - Володимир Іванченко (Запоріжжя)

  Біоенергетики - генерали козацтва Валерій Пильник, Юрій Курилех

  Юридичний супровід - 

  Іван Макар

  Представник у США -  Американське козацтво

  Представництва:

  Кропивницький - Анатолій Авдєєв, Харків - Юрій Нерослік, Закарпаття - Вадим Логвінов

  Голова Ради - Констянтин Стасюк   


  Партнери: Музей плакату України, ГО "Гуманітарна ліга"

  http://www.museum-ukraine.info/

      

  Опитування
  За кого голосувати?
  За владу
  За опозицію
  Не піду
  Маленька партія снайперів  Всього голосів: 2992
  Результати опитування  Лічильники


  світ

  http://narodna.pravda.com.ua/

  На початок сторінки

  Разробка сайту: Ростислав Саєнко, 2005 р., Система: SmallNuke ©
  Генерація сторінки: 0.088 с. Всього 8 запитів до бази.

  Админ.панель