Зробити стартовою   Додати в обране  Стрічка новин в форматі RSS

Навігація
   » Головна
   » Новини
   » Пошук
   » Користувачі
   » Гостьова книга
   » Козак-Інформ
   » СторінкиНС

Приймаються благодійні внески

на розвиток і підтримку "Нової Січі",

журналу "Музеї України".

Експедиції в зону АТО,

Музей плакату для прифронтової зони...

Гривні по Україні: картка Приватбанку

5168755514296934
Цікаві сайти

  


http://www.museum-ukraine.info/

*САЙТ КОЗАКІВ США*


http://nbnews.com.ua/

http://blog.i.ua/user/6451244/

http://www.ukr.net/

http://www.zarubezhom.com/

http://h.ua/

 

   

  ПошукЄУ
Locations of visitors to this page

https://surmasite.wordpress.com/
https://musplakat.wordpress.com/

CanadaUA-news

https://ukr.media/

Музей В.Тригуба

іНовини

Передвиборна програма Народної Екологічної партії
Четвер, 25 Лютого 2010

Передвиборна програма Народної Екологічної партії

ЧИСТА ЕКОЛОГІЯ - ЗДОРОВА НАЦІЯ

      Народна Екологічна партія (далі - Партія), виходячи із свого головного програмного завдання, йде на вибори до місцевих рад  з метою досягнення в Україні економічної та політичної стабільності на засадах соціально-орієнтованої економіки, народовладдя і громадянського суспільства, що поєднано з гарантуванням екологічної безпеки  людини,  збереженням  для народу України свіжого повітря, чистої води та родючої  землі.

    Партія констатує, що політична боротьба в країні проходить   в умовах світової фінансової кризи, поширення глобальних проблем, дисгармонії соціально-економічних і політичних процесів, зростання масштабів техногенних катастроф і руйнування навколишнього середовища.

    

Демографічна криза, висока захворюваність і смертність громадян України є похідними від системної кризи, що переживає українське суспільство. Екологічна забрудненість країни вище критичної. Люди, не маючи можливості вибору місця проживання, належного облаштування житла, здійснення профілактики захворювань, повноцінного відпочинку, харчування тощо, суттєво відчувають наслідки ураження довкілля. Тому Народна Екологічна партія докладала і надалі буде докладати зусиль щодо попередження ушкоджень довкіллю, виступає за збалансований розвиток, який передбачає постійне узгодження потреб господарювання з інтересами захисту навколишнього середовища, а економічних орієнтирів – з раціональним та безпечним використанням природних ресурсів без зниження рівня життя.

ЧИСТА ЕКОЛОГІЯ

Партія виступає за створення програм   «Екологія міста», «Екологія села», «Соціальна екологія», метою яких є:

- об’єднати зусилля уряду та  підприємницьких кіл на залучення інвестицій для будівництва у кожному районному центрі та місті України сміттєпереробних комплексів з метою отримання електроенергії та тепла;

 - створити на підприємницьких засадах системи очищення малих річок з метою поліпшення якості питної води;

- надавати пріоритет екологічним видам транспорту, зокрема тролейбусам, трамваям і метро. Розпочати перехід громадського транспорту на користування газом, біодизелем та біоетанолом;

- розробити та впровадити систему очищення міст від вихлопних газів. Обладнати всі автомобілі каталізаторами очищення викидів;

- впровадити обов’язкову систему роздільного збирання сміття. Оптимізувати збирання вторинної сировини, придатної для використання. Розширити систему пунктів збирання вторинної сировини в містах, зокрема в столиці;

- розширити зони зелених насаджень та організовані зони відпочинку, забезпечити постійне їх прибирання та підтримання у належному стані;

- активніше залучати до вирішення екологічних проблем підприємства усіх форм власності. Конкуренція змусить муніципальні служби працювати краще, а люди отримають чисте довкілля;

- взяти на облік всі природні і ландшафтні об’єкти міст України, включаючи всі дерева-довгожителі (віком більше ніж 80 років);

- у м. Києві та інших великих містах перейти від політики забудови берегів до політики створення паркових зон вздовж усіх водних об’єктів;

- дотримуватися духу Європейської ландшафтної конвенції;

- змусити підприємства забезпечити європейський рівень очищення промислових стоків і викидів через систему  штрафів  порушників та заохочень підприємств, що  виконують міжнародні нормативи захисту довкілля;

- здійснювати постійний контроль за якістю питної води;

- раціонально та екологічно доцільно використовувати хімічні засоби у сільськогосподарському виробництві;

- недопущення експансії екологічно небезпечних технологій, розміщення на території України шкідливих виробництв, відходів та створення інших руйнівних для екологічної системи об’єктів.

                                                      ЗДОРОВА НАЦІЯ

Партія вважає невідкладними наступні кроки в економічно-екологічній сфері життя:

- залучення інвестицій для розвитку і реалізації екологічних програм. Створення спільних з міжнародними організаціями програм екологічного захисту. Кошти вкладені в екологію – інвестиції в майбутнє держави;

-  при розробці програм державного розвитку врахування необхідності комплексного розв’язання екологічних і соціальних проблем, взаємозв’язок соціально-економічних та природоохоронних чинників, як умови майбутнього існування Людини;

- надання податкових пільг підприємствам, діяльність яких спрямована на будівництво екологічно доцільних об’єктів господарювання, а також закладів охорони здоров’я, об’єктів, які здійснюють діяльність у сфері розвитку фізкультури і спорту;

- сприяння внутрішньому інвестору, захист малого та середнього бізнесу, надання пріоритетності розвитку існуючих і створенню нових малих та середніх підприємств, максимальне спрощення системи входження та виходу з бізнесу, захист  дрібних акціонерів;

- дотримання обов’язкової попередньої експертизи впливу нових інвестиційних програм і  проектів на природне та соціальне середовище;

- підтримка нових екологічно доцільних технологій в енергетиці та впровадження   екологічно збалансованого енергоспоживання, вирішення питань, пов’язаних з недоліками атомної енергетики та знаходження альтернативних джерел енергії;

- відновлення сільськогосподарського потенціалу. Земля має належати тим, хто її обробляє;

- збереження та відновлення існуючого заповідного фонду, унеможливлення використання земель заповідного фонду для приватних потреб окремих громадян;

- проведення постійного екологічного контролю за якістю харчової продукції, стимулювання розвитку землеробства у адекватній ринковій економіці формах із дотриманням природоохоронних норм.

Першочерговими заходами в соціальній сфері Партія вважає:

- створення умов для суттєвого підвищення рівня та соціальних стандартів якості життя громадян України, ліквідації бідності, проведення активної соціальної політики;

- ліквідацію безробіття в Україні та створення нових робочих місць. Визначення  регіонів, де має відбуватися переорієнтація та технічне удосконалення промисловості та виробництва з подальшим вивільненням та перепрофілюванням працівників;

- встановлення  державного рівня малозабезпеченості відповідно реальному прожитковому мінімуму;

- впровадження 20% квоти на працевлаштування молоді в установах і організаціях усіх форм власності;

- розширення використання можливостей розвитку туризму в Україні як високорентабельної галузі, що здатна прискорити процеси підвищення рентабельності суміжних сервісних та виробничих галузей.

Партія виступає за  зміни у сфері охорони здоров’я, спрямовані на збереження здоров’я нації, а саме:

- впровадити суцільну безкоштовну диспансеризацію і формування паспорту здоровя населення по країні та в регіонах з визначенням заходів профілактики та лікування;

- обладнати лікувальні заклади найсучаснішим медичним обладнанням та машинами швидкої допомоги;

- розвивати сімейну медицину. Сімейний лікар, який стежить за станом здоров’я пацієнтів протягом багатьох років, виявлятиме хвороби на ранній стадії;

- запровадити дієву систему медичного страхування. Здійснити повну  або часткову  оплату медичного страхування малозабезпечених громадян за рахунок бюджету;

-  посилювати сучасну медицину та спортивну інфраструктуру. Переглянути у бік дієвості систему місцевих центрів здоров’я.  Спрямувати їхню діяльність на профілактику захворювань та пропаганду здорового способу життя;

- підвищити ефективність амбулаторного лікування. Встановити жорсткий контроль за реалізацією права громадян на безкоштовну медичну допомогу;

- упорядкувати ціноутворення на лікарські засоби та забезпечити їх належну державну сертифікацію. Створити мережу лабораторій з контролю за генно- модифікованими організмами;

- організувати навчання професійних менеджерів у галузі охорони здоров'я. Лікарі не повинні виконувати невластиві їм функції: вони будуть лікувати, а менеджери – керувати;

- жорстко протидіяти поширенню наркоманії та токсикоманії. Законодавчо посилити відповідальність за виготовлення і поширення наркотичних речовин. Забезпечити виконання  законів по обмеженню щодо паління та розпиття спиртних напоїв у громадських місцях.

У сфері науки та освіти Партія вважає нагальною потребою реалізацію наступних заходів:

- в навчальних закладах ввести курс екологічної культури;

- порушити питання перед відповідними державними органами про вдосконалення системи підготовки спеціалістів з питань екологічного захисту та їх подальшої спеціалізації і  підвищення  кваліфікації;

- заохочувати наукові розробки з питань екологічної безпеки шляхом фінансування перспективних проектів за кошти державного бюджету;

- спрямовувати державні кошти на повноцінний розвиток фундаментальних наук в розмірі, прийнятому у розвинутих країнах;

- забезпечення права на безкоштовне навчання.  У сегменті надання платних освітніх послуг впровадження широкого використання довгострокових безвідсоткових кредитів.

Реалізація всіх вище викладених заходів не можлива без удосконалення системи місцевого самоврядування. Функції місцевого самоврядування регламентовані майже 2 тисячами правових актів і 700 Законами України, а реальної влади народ так і не має.

 Тому першочерговими заходами в даній сфері є:

- проведення деволюції – швидкої, енергійної і реальної передачі повноважень від центральних органів влади місцевим громадам;

- ліквідація відриву влади від народу, який її обрав;

- надання місцевій владі більш широких повноважень під час формування місцевих бюджетів, реалізації регіональних програм, визначення пріоритетів розвитку місцевих громад;

- вирівнювання економічного розвитку регіонів; пріоритетність малих та середніх міст. Реформування міжбюджетних відносин: 70% коштів залишається на місцях, 30% - до центру. Формування бюджету повинно здійснюватися знизу вверх, а не навпаки. Особливу увагу надавати екологічним проблемам;

- упорядкування фінансування для забезпечення базових потреб територіальних громад: ремонт житлового фонду і комунікацій, утримання шкіл, лікарень та комунального транспорту:

- законодавче визначення необхідності обов’язкового консультування вищих органів державної влади з органами місцевого самоврядування з питань внутрішньої  політики.


Автор:
Прочитали: 298 раз

Надрукувати Надрукувати    Переслати Переслати    В закладки В закладки

Новини по темі:
 • В ефірі – програма “Подробиці”!
 • Згоріла будівля Національного музею народної архітектури та побуту в Пирогові
 • Ювілейна виставка майстра народної творчості Тетяни Баженової
 • Сформуємо Уряд Лідерів народної довіри!
 • Президент Світового Конґресу Українців завершив робочий візит до Брюсселю у справі підсилення міжнародної підтримки України
 • стосовно розгортання на території України міжнародної операції
 • Національний музей народної архітектури та побуту України:від Революції Гідності до АТО
 • Міністерство культури України інформує щодо ситуації, яка склалась у Національному музеї народної архітектури та побуту України.
 • Світовий Конґрес Українців призначив Провід Міжнародної місії зі спостереження за парламентськими виборами в Україні
 • Європейська програма
 • Передвиборна програма кандидата у президенти України Богомолець Ольги Вадимівни
 • Програма конференції «ОУН В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ ХХ СТОЛІТТЯ»
 • Світовий Конґрес Українців закликає до негайної міжнародної акції, щоб допомогти розв’язати кризу в Україні без подальшого кровопролиття
 • Національний музей народної архітектури та побуту України запрошує
 • Безвідповідальна влада - злочинна! Програма №0 для України
 • Ультиматум Партії снайперів
 • Компанія „Karcher”подарувала Національному музею народної архітектури та побуту України пароочищувач
 • Музей народної творчості Михайла Струтинського
 • Лист на підтримку екс-директора Музею народної архітектури та побуту у Львові Івана Косачевича
 • Національний музей народної архітектури України збирає своїх колег
 • Учасники міжнародної конференції «Пам
 • Вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка в Національному музеї народної архітектури та побуту України 10 березня 2013 року
 • Козельщинський собор жахів... Анатолій Шолудько Х.Великодержавний Курс Партії (безбожників)
 • Звіт по діяльності Національного музею народної архітектури та побуту України За 2011- 2012 роки
 • Новорічні канікули у Національному музеї народної архітектури та побуту
 • ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ООН ПРОВОДИТИМЕ ПеРЕШИЙ В УКРАЇНІ ХАКАТОН В РАМКАХ ІНІЦІАТИВИ «ПАРТНЕРСТВО «ВІДКРИТИЙ УРЯД»
 • Атакуй першим! Наказ виборців керівництву партії «Удар» та ВО «Свобода»
 • Українці на чолі Білгородської єпархії Російської Православної Церкви.
 • Контакти Національного музею народної архітектури і побуту України та вартість квитків
 • Лідер Нової сили Юрій Збітнєв приєднується до Партії снайперів!

  Читайте також:
 • Книга Володимира Пилата «ЖОВТЯК – підручник для початкових груп”
 • Дружківський музей
 • Плакати Майдану в Донецькому художньому
 • В.Пилат: Бойове мистецтво українців — унікальне
 • Музей плакату презентує: Юрій Нерослік
 • Книга досягнень людини
 • Гривну продають в США. Мінкульт мовчить
 • REPORT ON THE ARCHAEOLOGICAL RESEARCH OF BATURYN IN 2017
 • Боси антикварної мафії США, Мінкульт, МЗС, СБУ…
 • Оголена Маланка і Трамп в образі лева?
  Повернутися назад

 • Міжнародний козацький журнал

  Міжнародний Козацький журнал "Нова Січ"

  Редакція: Запоріжжя-Київ

  Україна - це Європа!

   

   e-mail: novasich@ukr.net

  Головний редактор - полковник козацтва

  Віктор Тригуб

  Шеф-редактор - Володимир Іванченко (Запоріжжя)

  Біоенергетики - генерали козацтва Валерій Пильник, Юрій Курилех

  Юридичний супровід - 

  Іван Макар

  Представник у США -  Американське козацтво

  Представництва:

  Кропивницький - Анатолій Авдєєв, Харків - Юрій Нерослік, Закарпаття - Вадим Логвінов

  Голова Ради - Констянтин Стасюк   


  Партнери: Музей плакату України, ГО "Гуманітарна ліга"

  http://www.museum-ukraine.info/

      

  Опитування
  За кого голосувати?
  За владу
  За опозицію
  Не піду
  Маленька партія снайперів  Всього голосів: 2992
  Результати опитування  Лічильники


  світ

  http://narodna.pravda.com.ua/

  На початок сторінки

  Разробка сайту: Ростислав Саєнко, 2005 р., Система: SmallNuke ©
  Генерація сторінки: 0.205 с. Всього 8 запитів до бази.

  Админ.панель