Зробити стартовою   Додати в обране  Стрічка новин в форматі RSS

Навігація
   » Головна
   » Новини
   » Пошук
   » Користувачі
   » Гостьова книга
   » Козак-Інформ
   » СторінкиНС

Приймаються благодійні внески

на розвиток і підтримку "Нової Січі",

журналу "Музеї України".

Експедиції в зону АТО,

Музей плакату для прифронтової зони...

Гривні по Україні: картка Приватбанку

5168755514296934
Цікаві сайти

  


http://www.museum-ukraine.info/

*САЙТ КОЗАКІВ США*


http://nbnews.com.ua/

http://blog.i.ua/user/6451244/

http://www.ukr.net/

http://www.zarubezhom.com/

http://h.ua/

 

   

  ПошукЄУ
Locations of visitors to this page

https://surmasite.wordpress.com/
https://musplakat.wordpress.com/

CanadaUA-news

https://ukr.media/

Музей В.Тригуба

іНовини

КОЗАЦЬКА УКРАЇНА: ПЕЧАТКИ, ГЕРБИ, ЗНАКИ ТА ЕМБЛЕМИ (КІНЕЦЬ ХVІ–ХVІІІ ст.)
Середа, 05 Квітня 2017

КОЗАЦЬКА УКРАЇНА: ПЕЧАТКИ, ГЕРБИ, ЗНАКИ ТА ЕМБЛЕМИ (КІНЕЦЬ ХVІ–ХVІІІ ст.)

У Чернігівському історичному музеї імені В.В. Тарновського відбудеться презентація унікальної монографії старшого наукового співробітника музею, кандидата історичних наук Ігоря Ситого “КОЗАЦЬКА УКРАЇНА: ПЕЧАТКИ, ГЕРБИ, ЗНАКИ ТА ЕМБЛЕМИ (КІНЕЦЬ ХVІ–ХVІІІ ст.)”.


В епоху палеоліту люди малювали і видряпували знаки на скелях та кістках. З часом, відповідно до ускладнення суспільного життя, виникає печатка.

Як і багато інших здобутків сучасної цивілізації, печатки зародилися у Месопотамії.  Вони віддзеркалюють суспільно-політичні, економічні та культурні зміни, як в давнину, так і зараз.

Цікава етимологія  слова “печатка”: “Печать – від пеку, тобто знаряддя для випалювання знака”. Воно походить від старослов’янського “пеку” –  знаряддя для випалювання тавра на худобі, що вказує на його давнє походження. Варто відзначити, що це слово майже однаково вимовляється й пишеться у всіх слов’ян: “печаць” (білорус.), “пєчать”(старо-слав.), “печат” (болг., сербохорват.), “pečat” (словен.), “pečеt´” (чеськ.), “pečаt´” (словац.), “pieczęc” (пол.), “pječat” (верхньо-лужиц.), “печать” (рос.).

Сучасне тлумачення цього слова наступне: це металевий або гумовий предмет із вирізьбленими знаками для відтисків на сургучу, воску або фарбою на документах.

Серед багатьох спеціальних історичних дисциплін важливе місце належить сфрагістиці.  Сфрагістика – це спеціальна історична дисципліна, яка займається вивченням форми, зображень, написів, класифікацією печаток, пломб та інших сфрагістичних пам’яток з метою встановлення вірогідності, датування і авторства писаних джерел, дослідження окремих сторін матеріальної культури, мистецтва та історії суспільства.

Термін “сфрагістика” походить від грецького слова “сфрагіс” – печатка. Цей термін вживається у кількох значеннях: так називається спеціальна історична дисципліна; ним же позначається сукупність сфрагістичних матеріалів. Наприклад вживаються словосполучення “сфрагістика Галицько-Волинського князівства”, “запорозька сфрагістика”, “цехова сфрагістика”, маючи на увазі печатки, що належать до певного періоду чи державно-правового інституту.

На території сучасної України найдавніші печатки виявлені у Криму. Це античні печатки та візантійські молівдовули. Перші згадки про сфрагістичні пам’ятки Київської Русі датуються серединою X ст. У грамоті 971 р. київського князя Святослава до візантійського імператора Іоана Цимісхія, текст якої наведено у Повісті минулих літ, написано: “…на харатеи сей и своими печатеми запечатахом”. Ще перед цим, під 945 р. в літописі подаються відомості про застосування печаток для скріплення вірчих грамот. З кінця першої чверті XII ст. на Русі спостерігається масова поява сфрагістичних пам’яток.

Значного розповсюдження печатки набули у наступні історичні періоди. Зростає кількість пам’яток, розширюються коло інституцій та осіб, які використовували сфрагіси. Зокрема, в Україні входять у вжиток печатки Війська Запорозького, гетьманського управління, козацької старшини, військових територіально-адміністративних об’єднань – полків і сотень, духовенства.

Багато суперечок точиться навколо питання щодо герба України. Його вирішення значно б полегшилося, якби громадськість була обізнана з історичним досвідом нашого народу в галузі державної символіки та сфрагістики, особливо доби Гетьманщини.

Одним із векторів сучасного державного життя є посилення інтересу до свого родоводу, причому не тільки нащадків колишньої шляхти, але й споконвічних селян та козаків. Це ставить на порядок денний вивчення відповідних категорій сфрагістичних пам’яток (вони відносяться до найменш розроблених питань вітчизняної сфрагістики). Вивчення станової сфрагістики (шляхетської, церковної, козацької, міщанської, цехової) дозволяє більш фахово розв’язати питання історії української шляхти, козацтва, міщанства тощо.

В представленій праці досліджуються печатки доби Гетьманщини та пов’язані з ними емблеми, знаки, символи, написи, форми, розміри різних категорій печаток, матеріали і техніки їхнього виготовлення, різновиди документів, на яких зафіксовано сфрагіси, практика застосування, відношення суспільства та індивідуумів до печатки як важливого елементу соціально-правових взаємостосунків.

Сфрагіси були обов’язковим елементом суспільного життя козацької держави. Проте їхнє вивчення є малодослідженою проблемою, а це заважає змалювати повноцінну картину громадсько-політичного життя Гетьманщини – однієї з історичних форм української державності.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють кінець XVI–XVIII ст. На цей період припадає піднесення козацтва та існування Гетьманщини, держави, соціальною основою якої було українське козацтво. Це був період становлення та розвитку самобутньої української сфрагістики та емблематики, в яких відбилися особливості історичного розвитку та менталітету нашого народу. З метою з’ясування витоків сфрагістики Гетьманщини та її наслідків, зроблені екскурси у XVI ст. та більш ранній період, а також розглянуті сфрагістична ситуація на Лівобережній Україні після скасування Гетьманщини у 1782 р.

Територіальні межі праці визначаються традиційним для історіографії розумінням під Гетьманщиною території Лівобережної України. Для порівняльного аналізу залучений також відповідний матеріал Правобережжя, Слобожанщини, Запорожжя та інших територій. Джерельну базу книги складають 845 печаток (1832 відбитка та штемпеля), виявлені автором в архівній та історичній збірках Чернігівського обласного історичного музею ім. В.В. Тарновського, 621 печатка, виявлені автором у Державному архіві Чернігівської області, 17 печаток, виявлені автором у Музеї історичних коштовностей України, Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику, Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, Центральному державному історичному архіві України (м. Київ), збірках приватних колекціонерів та публікації понад 600 печаток з  архівних і музейних фондів України, Росії, Білорусі, Польщі, Швеції.

Рецензенти монографії: доктори історичних наук Андрій Гречило (Львів), Сергій Лепявко (Чернігів), Юрій Мицик (Київ). Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Національної академії наук України. Вміщено понад 1000 ілюстрацій печаток, гербів, документів.

Результати дослідження засвідчують, що печатки Козацької доби, це багатогранне історичне джерело, яке має бути залучене до всебічного та глибокого вивчення Гетьманщини, як у царині політики, так і суспільства, культури, історії окремих станів тощо. Вони містять багатий матеріал і для розвитку таких суміжних історичних дисциплін як генеалогія, геральдика, символіка, емблематика, палеографія, дипломатика.


Автор:
Прочитали: 689 раз

Надрукувати Надрукувати    Переслати Переслати    В закладки В закладки

Новини по темі:
 • «Козацька регата памяті Івана Сірка».
 • Козацька серія плакатів Юрія Неросліка
 • Від АБН – до фронту народів, що зазнали агресії з боку Росії
 • Козацька геральдика – Родова геральдика
 • «Конец света»: в РФ и Крыму еще не осознали всех последствий отключения
 • ВЕКСИЛОЛОГІЧНІ ТРАДИЦІЇ У СИМВОЛІЦІ ВІЙСЬКА КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ (XVI – XVIII ст.)
 • Про встановлення відзнаки Президента України — ювілейної медалі «70 років Перемоги над нацизмом»
 • Музейна справа в Україні (на матеріалах харківських періодичних видань 20-х рр. ХХ ст.)
 • „Козацька” тематика в польському жанрово-історичному живописі XIX – початку XX ст.
 • Памятні знаки музею "Битва за Київ у 1943 році"
 • Невелика козацька розвідка про козацький куліш…
 • Арештували просту дівчину, та коли дізналися що це журналістка!… – , під конвоєм відвезли у п’ятизірковий готель, заплатили за номер, і зникли.
 • БУНІН І УКРАЇНА: ЛЮБОВ З ПЕРШОГО ПОГЛЯДУ
 • «Доктора Пі» визнали обмежено осудним
 • Козацька зброя з каталогу Крісті
 • Безналичное общество
 • Ірина Фаріон: Треба вміти прийняти любов як капітуляцію - це найкраща поразка в світі
 • Козацька старшина Гетьманщини Володимира Кривошеї
 • «Козацька старшина гетьманщини. Енциклопедія». Презентація книги Володимира Кривошеї
 • Знаки і медалі української діаспори
 • Українські військові знаки
 • Козацька столиця у безодні
 • Каменные знаки Бурхана
 • Козацька скарбниця
 • Козацька геральдика
 • Некоторые знаки в немецкой армии в 1941-1945 годах.
 • Грошові знаки ОУН-УПА
 • Они не знали слова "невозможно"
 • КОЗАЦЬКА ЗБРОЯ І УКРАЇНСЬКІ ОЛІГАРХИ

  Читайте також:
 • Книга Володимира Пилата «ЖОВТЯК – підручник для початкових груп”
 • Дружківський музей
 • Плакати Майдану в Донецькому художньому
 • В.Пилат: Бойове мистецтво українців — унікальне
 • Музей плакату презентує: Юрій Нерослік
 • Книга досягнень людини
 • Гривну продають в США. Мінкульт мовчить
 • REPORT ON THE ARCHAEOLOGICAL RESEARCH OF BATURYN IN 2017
 • Боси антикварної мафії США, Мінкульт, МЗС, СБУ…
 • Оголена Маланка і Трамп в образі лева?
  Повернутися назад

 • Міжнародний козацький журнал

  Міжнародний Козацький журнал "Нова Січ"

  Редакція: Запоріжжя-Київ

  Україна - це Європа!

   

   e-mail: novasich@ukr.net

  Головний редактор - полковник козацтва

  Віктор Тригуб

  Шеф-редактор - Володимир Іванченко (Запоріжжя)

  Біоенергетики - генерали козацтва Валерій Пильник, Юрій Курилех

  Юридичний супровід - 

  Іван Макар

  Представник у США -  Американське козацтво

  Представництва:

  Кропивницький - Анатолій Авдєєв, Харків - Юрій Нерослік, Закарпаття - Вадим Логвінов

  Голова Ради - Констянтин Стасюк   


  Партнери: Музей плакату України, ГО "Гуманітарна ліга"

  http://www.museum-ukraine.info/

      

  Опитування
  За кого голосувати?
  За владу
  За опозицію
  Не піду
  Маленька партія снайперів  Всього голосів: 2992
  Результати опитування  Лічильники


  світ

  http://narodna.pravda.com.ua/

  На початок сторінки

  Разробка сайту: Ростислав Саєнко, 2005 р., Система: SmallNuke ©
  Генерація сторінки: 0.342 с. Всього 8 запитів до бази.

  Админ.панель