Зробити стартовою   Додати в обране  Стрічка новин в форматі RSS

Навігація
   » Головна
   » Новини
   » Пошук
   » Користувачі
   » Гостьова книга
   » Козак-Інформ
   » СторінкиНС

Приймаються благодійні внески

на розвиток і підтримку "Нової Січі",

журналу "Музеї України".

Експедиції в зону АТО,

Музей плакату для прифронтової зони...

Гривні по Україні: картка Приватбанку

5168755514296934
Цікаві сайти

  


http://www.museum-ukraine.info/

*САЙТ КОЗАКІВ США*


http://nbnews.com.ua/

http://blog.i.ua/user/6451244/

http://www.ukr.net/

http://www.zarubezhom.com/

http://h.ua/

 

   

  ПошукЄУ
Locations of visitors to this page

https://surmasite.wordpress.com/
https://musplakat.wordpress.com/

CanadaUA-news

https://ukr.media/

Музей В.Тригуба

іНовини

Інструкція про порядок допуску журналістів
Четвер, 12 Березня 2015

Інструкція про порядок допуску журналістів, працівників засобів масової інформації на об’єкти Міністерства оборони України та Збройних Сил України

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок акредитації журналістів, працівників засобів масової інформації (далі — працівники ЗМІ) для допуску до структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України (далі — Міноборони), Генерального штабу Збройних Сил України (далі — ГШ ЗС України), інших органів військового управління, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, установ і організацій Збройних Сил України (далі — ЗС України), а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства оборони України (далі — об’єкти Міноборони та ЗС України).

1.2. На об’єкти Міноборони та ЗС України допускаються тільки акредитовані в установленому цією Інструкцією порядку журналісти, працівники ЗМІ з метою всебічного і об’єктивного висвітлення діяльності Міноборони та ЗС України, а також сприяння демократичному цивільному контролю над Воєнною організацією держави.

1.3. Журналісти, працівники ЗМІ здійснюють свої повноваження на об’єктах Міноборони та ЗС України з дотриманням встановленого законодавством України режиму доступу до інформації, яка віднесена до державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом.

II. Організація та порядок акредитації журналістів, працівників ЗМІ та порядок їх допуску на об’єкти Міноборони та ЗС України

2.1. Організацію акредитації журналістів, працівників ЗМІ для відвідування об’єктів Міноборони та ЗС України та взаємодію з ними здійснює Департамент преси та зв’язків із засобами масової інформації Міноборони (далі — Департамент преси).

Допуск акредитованих журналістів, працівників ЗМІ на об’єкти Міноборони та ЗС України здійснюють командири (начальники) об’єктів Міноборони та ЗС України на підставі резолюції, наданої відповідною посадовою особою, паспорта та редакційного посвідчення або іншого документа, що засвідчує належність журналіста, працівника ЗМІ до засобу масової інформації.

2.2. Допуск журналістів, працівників ЗМІ для відвідування об’єктів Міноборони та ЗС України надають:

Міністр оборони України — на відвідування всіх об’єктів Міноборони та ЗС України;

перший заступник Міністра оборони України, заступник Міністра оборони України та заступник Міністра оборони України — керівник апарату — на відвідування структурних підрозділів апарату Міноборони, інших органів військового управління, військових частин, військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, діяльність яких вони спрямовують та контролюють;

начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України — на відвідування структурних підрозділів ГШ ЗС України, інших органів військового управління, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій ЗС України;

перший заступник начальника ГШ ЗС України — на відвідування структурних підрозділів ГШ ЗС України, інших органів військового управління, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій, безпосередньо підпорядкованих ГШ ЗС України;

командувачі видів ЗС України — на відвідування підпорядкованих органів військового управління, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій видів ЗС України.

2.3. Журналісти, працівники ЗМІ для акредитації надають до Департаменту преси заяву, а засоби масової інформації надсилають подання в довільній формі.

2.4. Подання підписується уповноваженою засновником (співзасновником) засобу масової інформації особою та надсилається до Департаменту преси поштою, факсом або електронною поштою.

У поданні зазначаються:

повне найменування засобу масової інформації, дата і номер реєстрації, місцезнаходження, номер телефону (факсу), адреса електронної пошти (за наявності);

мета відвідування об’єкта Міноборони або ЗС України;

термін відвідування (час та дата);

прізвище, ім’я та по батькові журналіста або працівника ЗМІ, щодо якого вноситься подання, серія та номер паспорта, коли і ким виданий;

номер редакційного посвідчення або інших документів, що засвідчують належність журналіста, працівника ЗМІ до засобу масової інформації;

у разі необхідності — марка і державний номер автомобіля;

посадова особа, з якою планується записати інтерв’ю (коментар);

тематика та орієнтовні запитання інтерв’ю (коментаря) посадової особи;

перелік зразків озброєння та військової техніки, споруд чи окремих приміщень, де планується здійснювати фото-, відеозйомку із застосуванням необхідних технічних засобів.

2.5. Заява журналіста, працівника ЗМІ повинна містити відомості, зазначені в пункті 2.4 цього розділу.

2.6. Подання або заява, що не містить обов’язкової інформації, зазначеної у пункті 2.4 цього розділу, не розглядається, про що Департамент преси у п’ятиденний строк з дати реєстрації подання або заяви у Департаменті преси письмово повідомляє засіб масової інформації, журналіста, працівника ЗМІ. Розгляд подання, заяви для акредитації та отримання допуску на об’єкти Міноборони та ЗС України поновлюється після надання всієї обов’язкової інформації відповідно до пункту 2.4 цього розділу.

2.7. Подання, заява надаються до Департаменту преси не пізніше ніж за десять робочих днів до запланованого відвідування об’єкта Міноборони або ЗС України.

2.8. Подання, заява до Департаменту преси можуть надаватися через регіональні медіа-центри Міноборони, прес-центри видів ЗС України, помічників по роботі із засобами масової інформації (прес-секретарів) органів військового управління, вищих військових навчальних закладів, національних миротворчих контингентів ЗС України, військових частин і установ (далі — інформаційно-медійні структури).

2.9. Департамент преси, отримавши подання або заяву, що містить усю необхідну інформацію відповідно до пункту 2.4 цього розділу, від інформаційно-медійних структур, засобів масової інформації, журналістів, працівників ЗМІ, протягом одного робочого дня розглядає та направляє його до відповідної посадової особи. За результатами розгляду подання, заяви відповідна посадова особа протягом трьох робочих днів акредитує або відмовляє у акредитації журналіста, працівника ЗМІ, про що Департамент преси повідомляє засіб масової інформації, журналіста, працівника ЗМІ.

У разі необхідності за рішенням уповноваженої посадової особи встановлюються певні обмеження під час відвідування об’єкта.

Відмова в акредитації та доступу до об’єктів Міноборони та ЗС України надається журналістам, працівникам ЗМІ у разі:

можливості порушення режиму секретності на об’єктах Міноборони та ЗС України;

проведення на об’єктах Міноборони та ЗС України потенційно небезпечних заходів бойової підготовки із залученням особового складу та військової техніки ЗС України;

проведення режиму обсервації або карантину на об’єктах Міноборони та ЗС України.

2.10. У разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, на ліквідацію яких залучаються з’єднання, військові частини та підрозділи ЗС України, вимоги пункту 2.7 цього розділу на порядок акредитації журналістів, працівників ЗМІ та надання доступу на об’єкти Міноборони та ЗС України не розповсюджуються.

2.11. Порядок акредитації та відвідування об’єктів Міноборони та ЗС України зарубіжними журналістами, працівниками зарубіжних засобів масової інформації, а також порядок роботи з ними визначається з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

III. Організація відвідування журналістами, працівниками ЗМІ об’єктів Міноборони та ЗС України

3.1. Для організації роботи журналістів, працівників ЗМІ на об’єктах Міноборони та ЗС України відповідний командир (начальник) визначає:

посадову особу, яка здійснюватиме зустріч та супроводження журналістів, працівників ЗМІ на території об’єкта з урахуванням вимог і правил пропускного та внутрішньооб’єктового режиму об’єктів Міноборони та ЗС України;

маршрут пересування журналістів, працівників ЗМІ територією об’єкта, з урахуванням обмеження доступу на спеціальні об’єкти чи спеціальні території;

місце стоянки автомобілів, на яких прибули журналісти, працівники ЗМІ;

місця для фото-, відеозйомки озброєння та військової техніки, якщо про це було зазначено в подані, заяві та отримано відповідний дозвіл;

посадову особу (осіб), в якої братимуть інтерв’ю (коментар).

Супроводження журналістів, працівників ЗМІ на території Міноборони та ГШ ЗС України (військове містечко № 64) та на території арсеналів, баз, складів ЗС України здійснюється з урахуванням системи охорони і пропускного режиму на цих об’єктах.

3.2. Військовослужбовці та працівники об’єкта Міноборони або ЗС України надають журналістам, працівникам ЗМІ інформацію про діяльність Міноборони та ЗС України, дотримуючись вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

3.3. Про результати відвідування журналістами, працівниками ЗМІ об’єкта Міноборони та ЗС України відповідний командир (начальник) доповідає безпосередньому командиру (начальнику).

3.4. У разі виникнення порушень законодавства щодо охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом відвідування журналістами, працівниками ЗМІ об’єкта Міноборони або ЗС України припиняється.

Командир (начальник) вживає невідкладних заходів щодо недопущення витоку інформації з обмеженим доступом.

Про зазначені факти і вжиті заходи надається доповідь за підпорядкованістю.


Автор:
Прочитали: 23 рази

Надрукувати Надрукувати    Переслати Переслати    В закладки В закладки

Новини по темі:
 • Пираты кончились. Наемники навели порядок в Сомали без помощи НАТО
 • закликаємо українських журналістів стати на принципову позицію
 • ДУС АП наведе порядок у Палаці "Україна". Скоро?
 • СКУ закликає міжнародну спільноту захистити журналістів і всіх політичних в’язнів, незаконно затриманих російськими владними структурами
 • Юрій Покиньборода: На Луганщині є українська поліція, а це означає, що є Закон і порядок!
 • До війни не можна звикати!, - актор Володимир Горянський на презентації книги про полонених журналістів
 • 15 журналістів засуджені трибуналом новорашки
 • У Володимир-Волинському музеї виставка відомих польських журналістів «Україна. Революція гідності»
 • 100 студентів-журналістів в Музеї плакату!
 • Обурення діями керівництва НІЕЗ "Переяслав" стосовно журналістів та музейників
 • відкритий лист редакції журналу "Археологія" до журналістів
 • Конкурс для журналістів: “Як УПО може вплинути на ситуацію з правами людини в Україні”
 • Представництво Програми розвитку ООН в Україні запрошує журналістів на тренінг з проблематики дотримання прав людини
 • Шлюбні аферисти проти інтернет-журналістів
 • Новий порядок у заповіднику «Переяслав»: Керують «менеджери»-2
 • Олега Наливайка обрано головою Cпілки журналістів
 • Новий порядок у заповіднику Переяслав: Керують «менеджери»
 • Банда «Акадєміка» шмонає музей і наїжджає на журналістів
 • Український порядок денний Дня гніву
 • «Найкращий аналітичний матеріал з висвітлення ролі бізнесу у забезпеченні сталого розвитку»
 • Конкурс для журналістів
 • Підтримаємо «Народні блоги»!
 • Микола Томенко: Без втручання журналістів та громадськості в Україні може бути ліквідований Заповідник "Переяслав"
 • Порядок утворення організаційної структури представницької управлінської та виконавчої гілок системи влади держави Україна.
 • Свято журналістів у Нових Петрівцях
 • Новий Світовий Порядок
 • Як визначити провокатора? Інструкція
 • Партія снайперів – порядок за 45 днів!
 • 10 патронів - і в Україні буде порядок!
 • Велика перемога вільних журналістів!

  Читайте також:
 • Дружківський музей
 • Плакати Майдану в Донецькому художньому
 • В.Пилат: Бойове мистецтво українців — унікальне
 • Музей плакату презентує: Юрій Нерослік
 • Книга досягнень людини
 • Гривну продають в США. Мінкульт мовчить
 • REPORT ON THE ARCHAEOLOGICAL RESEARCH OF BATURYN IN 2017
 • Боси антикварної мафії США, Мінкульт, МЗС, СБУ…
 • Оголена Маланка і Трамп в образі лева?
 • Карикатурист Жора Ключник продовжує посміхати
  Повернутися назад

 • Міжнародний козацький журнал

  Міжнародний Козацький журнал "Нова Січ"

  Редакція: Запоріжжя-Київ

  Україна - це Європа!

   

   e-mail: novasich@ukr.net

  Головний редактор - полковник козацтва

  Віктор Тригуб

  Шеф-редактор - Володимир Іванченко (Запоріжжя)

  Біоенергетики - генерали козацтва Валерій Пильник, Юрій Курилех

  Юридичний супровід - 

  Іван Макар

  Представник у США -  Американське козацтво

  Представництва:

  Кропивницький - Анатолій Авдєєв, Харків - Юрій Нерослік, Закарпаття - Вадим Логвінов

  Голова Ради - Констянтин Стасюк   


  Партнери: Музей плакату України, ГО "Гуманітарна ліга"

  http://www.museum-ukraine.info/

      

  Опитування
  За кого голосувати?
  За владу
  За опозицію
  Не піду
  Маленька партія снайперів  Всього голосів: 2990
  Результати опитування  Лічильники


  світ

  http://narodna.pravda.com.ua/

  На початок сторінки

  Разробка сайту: Ростислав Саєнко, 2005 р., Система: SmallNuke ©
  Генерація сторінки: 0.282 с. Всього 8 запитів до бази.

  Админ.панель